Kennisblad Herintroductie van soorten door het opbrengen van maaisel

Aan het kennisblad wordt gewerkt.
Datum veldwerkplaats
28 augustus 2014
Presentaties
Inleiding

Robert Ketelaar (Natuurmonumenten), Marijke van der Heiden (Natuurmonumenten) en Marcel Horsthuis (Bosgroep Midden Nederland)

Het opbrengen van maaisel wordt regelmatig toegepast bij natuurontwikkelings- en herstelprojecten, als blijkt dat veel bijzondere plantensoorten de opnieuw geschikt gemaakte plekken niet op eigen kracht kunnen bereiken. De wijze van uitvoeren is hierbij zeer bepalend voor het resultaat. Het is dan ook belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan, alles goed vast te leggen en naderhand te blijven monitoren.

Bij Natuurmonumenten is het opbrengen van maaisel al een tijd gangbare praktijk; recent heeft men hiervoor een richtlijn opgesteld. Tegelijkertijd heeft men onderzoek laten doen naar een geschikte werkwijze voor de uitvoering. In deze veldwerkplaats besteden we allereerst aandacht aan de vraag waarom herintroductie van planten in bepaalde situaties wenselijk is en welke vragen je daarbij moet stellen. Daarna gaan we in op de praktische uitvoering. We bezoeken het Soerense Broek als voorbeeld.