Heideveentjes en bos, gaat dat samen voor hoogveeninsecten?

Datum veldwerkplaats
27 november 2019
Sprekers

Rudy van Diggelen en Leo Norda (Universiteit Antwerpen), Michiel Wallis de Vries (Vlinderstichting), Albert Henckel (Staatsbosbeheer)

Het gaat helaas niet goed met veel hoogveeninsecten. Vooral met veenvlinders, zoals veenparelmoervlinder, veenbesblauwtje en veenhooibeestje gaat het slecht. Helaas gaat dit ook op voor sommige soorten libellen en loopkevers die van veen afhankelijk zijn. Langere tijd bestond het vermoeden dat bos rondom hoogveentjes weleens voor ongunstige omstandigheden zouden kunnen zorgen. De kap hiervan zou het goed zijn voor de beschikbaarheid van water en dus voor het veen. Daarom is hier onderzoek naar gedaan. Op deze Veldwerkplaats staan de resultaten van dit onderzoek centraal. Is bos rondom hoogveentjes werkelijk zo slecht voor de zeldzame veeninsecten? Of biedt bos onverwachte voordelen? En welke maatregelen zou je nog meer kunnen treffen? U bent van harte welkom op deze interessante Veldwerkplaats!

Aanmelden

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

 

Factuurgegevens

 

Voor de lunch

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

27-11-2019

Locatie: 
Dwingeloo


Excursie:
Dwingelose Heide (Staatsbosbeheer)

 

Tijd: (bij benadering)
9.30 inloop
10.00 start lezingen
12.30 lunch
13.30 excursie
16.00 afsluiting met drankje en evaluatie