Kennisblad Hoogveenontwikkeling

Datum veldwerkplaats
8 maart 2022
Presentaties
.pdf
Presentatie Hilde Tomassen - B-ware:
Versnelling acrotelmontwikkeling
.pdf
Presentatie Juul Limpens - Wur:
Opschalen acrotelm
.pdf
Presentatie Piet Ursem - Staatsbosbeheer:
Ontwikkeling en beheer Bargerveen
Inleiding

Hilde Tomassen (B-WARE), Juul Limpens (WUR), Piet Ursem (Staatsbosbeheer)

Bultvormende veenmossen zijn onmisbaar voor het herstel van hoogveen. Zij zorgen immers voor de ontwikkeling van de toplaag van levend en recent afgestorven veenmos, de zogenaamde acrotelm, en daarmee voor de stabiele hydrologische situatie die het systeem nodig heeft. Op locaties in hoogveenrestanten waar bultvormers niet of nauwelijks voorkomen, is de kans klein dat ze zich spontaan vestigen. Daarom is er onderzoek gedaan naar maatregelen om ontwikkeling van een acrotelm te versnellen, zoals de herintroductie van bultvormende veenmossen. Tijdens deze veldwerkplaats delen de onderzoekers hun resultaten en bekijken we verschillende proefopstellingen in het Bargerveen. Daarna laten de beheerders van het terrein zien hoe zij de aanbevelingen uit dit onderzoek direct in de praktijk brengen. We maken een flinke wandeling, dus goed, waterdicht schoeisel is aan te bevelen.