Kennisblad Herstel van vennen met de vennensleutel

Aan het kennisblad wordt gewerkt.
Datum veldwerkplaats
2 oktober 2015
Presentaties
Er zijn nog geen presentaties beschikbaar.
Inleiding

Emiel Brouwer (B-ware), Hein van Kleef (Stichting Bargerveen), Andy Wilbers (AW64), Rob Meulenbroek (Natuurmonumenten)

De Nederlandse vennen herbergen een groot aantal plant- en diersoorten. Een goed functionerend ven met een karakteristieke levensgemeenschap vraagt om een goede balans in water- en bodemchemie. Deze factoren kunnen worden beïnvloed door veranderend landgebruik of door klimaatverandering. De balans kan dan dusdanig verstoord worden dat ingrijpen noodzakelijk is. Maar welke maatregel pas je wanneer toe? Om de mate en effecten van aantasting inzichtelijk te maken en te adviseren over geschikte beheersmaatregelen is vorig jaar een digitale vennensleutel ontworpen. Met deze sleutel kan een beheerder inzicht krijgen in de potenties voor venherstel en de benodigde maatregelen. In deze veldwerkplaats gaan we, na een korte algemene inleiding over venherstel, voor een aantal vennen in het Buurserzand zelf de nieuwe vennensleutel uitproberen.

 

Wegens beperkte belangstelling gaat deze veldwerkplaats niet door.