Kennisblad Kwartelkoning

.pdf
Download kennisblad:
Datum veldwerkplaats
20 juni 2017
Presentaties
Inleiding

Cees Witkamp (Vogelbescherming), Jan Schoppers (Sovon), Kees Koffijberg (Sovon), Trudy van Wijk (ANV Wierde & Dijk)

De Kwartelkoning staat prominent op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Deze geheimzinnige soort komt zowel voor in hooilanden (vaak beheerd door pachters) langs rivieren en beekdalen als in grootschalige akkerbouwgebieden van Oost-Groningen. Daarom kan de kwartelkoning niet zonder de hulp van terreinbeheerders én boeren. Welke beheermaatregelen kunnen zij nemen? En wat is de ecologie van deze soort? Welke afspraken zouden terreinbeheerders met pachters moeten maken? En hoe kunnen akkerbouwers, eventueel in ANV-verband, inspelen op de behoefte van de kwartelkoning?

De meest actuele kennis over (het beheer van) de kwartelkoning is samengevat in een gloednieuwe brochure die op deze Veldwerkplaats gepresenteerd wordt. Deskundige sprekers zullen de inhoud toelichten en we gaan ook op excursie.

We zien u graag op deze interessante Veldwerkplaats!

Download hier het complete programma

Inleiding Kwartelkoning
Cees Witkamp (Vogelbescherming)

Ecologie van- en maatregelen voor - de kwartelkoning
Jan Schoppers en Kees Koffijberg (Sovon)

De terreinbeheerder: goede omgangsvormen met de kwartelkoning
Kristian van Oene (Landschap Overijssel)

Zorgen voor kwartelkoningen: hoe doet een ANV dat?
Trudy van Wijk (ANV Wierde & Dijk)

Foto: Jankees Schwiebbe (Birdphoto)

Bedankt voor uw aanmelding voor de veldwerkplaats 'Kwartelkoning'. U bent toegevoegd aan de deelnemerslijst.

Graag wijzen wij u (nogmaals) op kosten en voorwaarden. Deze zijn na te lezen op www.veldwerkplaatsen.nl/kosten/.

 

U ontvangt in de week voorafgaand aan de veldwerkplaats nader bericht. Voor vragen kunt u mailen naar info@veldwerkplaatsen.nl.

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 18 is bereikt. Mail voor een plek op de reservelijst naar info@veldwerkplaatsen.nl.