Kwartelkoning

20-06-2017

Kwartelkoning

Sprekers:

Cees Witkamp (Vogelbescherming), Jan Schoppers (Sovon), Kees Koffijberg (Sovon), Trudy van Wijk (ANV Wierde & Dijk)

De Kwartelkoning staat prominent op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Deze geheimzinnige soort komt zowel voor in hooilanden (vaak beheerd door pachters) langs rivieren en beekdalen als in grootschalige akkerbouwgebieden van Oost-Groningen. Daarom kan de kwartelkoning niet zonder de hulp van terreinbeheerders én boeren. Welke beheermaatregelen kunnen zij nemen? En wat is de ecologie van deze soort? Welke afspraken zouden terreinbeheerders met pachters moeten maken? En hoe kunnen akkerbouwers, eventueel in ANV-verband, inspelen op de behoefte van de kwartelkoning?

De meest actuele kennis over (het beheer van) de kwartelkoning is samengevat in een gloednieuwe brochure die op deze Veldwerkplaats gepresenteerd wordt. Deskundige sprekers zullen de inhoud toelichten en we gaan ook op excursie.

We zien u graag op deze interessante Veldwerkplaats!

Download hier het complete programma

Inleiding Kwartelkoning
Cees Witkamp (Vogelbescherming)

Ecologie van- en maatregelen voor - de kwartelkoning
Jan Schoppers en Kees Koffijberg (Sovon)

De terreinbeheerder: goede omgangsvormen met de kwartelkoning
Kristian van Oene (Landschap Overijssel)

Zorgen voor kwartelkoningen: hoe doet een ANV dat?
Trudy van Wijk (ANV Wierde & Dijk)

Foto: Jankees Schwiebbe (Birdphoto)

Aanmelden

 

Factuurgegevens

 

Voor de lunch

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

20-06-2017

Locatie: 
Koffie- en theeschenkerij de Langenhof
Brinkhoekweg 8
8034PC Zwolle
 

Excursie:
Hooilanden langs Overijsselse Vecht (Landschap Overijssel)