Kennisblad Beheer natte dooradering en waterkwaliteit (Cultuurlandschap)

Aan het kennisblad wordt gewerkt.
Datum veldwerkplaats
28 september 2016
Presentaties
Inleiding

Maurice Kruk (Bureau Mens en Groen), Fabrice Ottburg (Alterra), Wim Twisk (HHSK) en Bert de Groot (biologisch melkveehouder en hoogheemraad HDSR)

Nieuw voor de collectieven zijn dit jaar de watermaatregelen. Hoe moeten deze beheerpakketten voor de natte dooradering worden beheerd? De maatregelen vallen vaak samen met die van de KRW en de SNL zoals natuurvriendelijke oevers en flauwere oevers. Maar zijn de eisen van alle beleidsinstrumenten in overeenstemming met die van de natte dooradering? Welke knelpunten zijn er nog meer voor soorten van de natte dooradering en hoe kunnen die worden verholpen? Wat weten we al van die knelpunten en bijbehorende oplossingen en wat nog niet? Zijn daar regelingen voor? Wat is het effect van baggeren op de grote modderkruiper, op bittervoorn? Wat zijn de knelpunten van natuurvriendelijke oevers en gefaseerd baggeren inde agrarische bedrijfsvoering? Op al deze vragen zal tijdens deze veldwerkplaats worden ingegaan.

De doelgroep van deze veldwerkplaats zijn beheerders/agrariërs of anderszins betrokkenen werkzaam voor ANV’s en of agrarische collectieven. Uiteraard zijn geïnteresseerden buiten deze doelgroep ook van harte welkom.

PROGRAMMA (pdf met alle informatie)

  • Vanaf 9.30 uur: Inloop met koffie/thee
  • 10.00 – 10.15 uur: Welkom en voorstelronde
  • 10.15 – 12.30 uur: Lezingen

Aanleggen van natuurvriendelijke oevers
Maurice Kruk (Bureau Mens en Groen)

Monitoren van soorten van natte dooradering
Fabrice Ottburg (Alterra)

Meten van waterkwaliteit in kader van KRW
Wim Twisk (HHSK)

  • 12.30 – 13.15 uur: Lunch
  • 13.15– 15.30 uur: Excursie met o.a. Bert de Groot (biologisch melkveehouder en hoogheemraad HDSR)
  • 15.30 – 16.00 uur: Afsluiting en evaluatie onder het genot van een sapje