Kennisblad Veldwerkplaats Kruidenrijke graslanden

Datum veldwerkplaats
9 juli 2019
Presentaties
.pdf
Presentatie Tom v.d. Broek - RoyalHaskoningDHV:
Opzet veldexperimenten kruidenrijk grasland en effecten op bodemchemie
.pdf
Presentatie Karl Eichhorn - Eichhorn ecologie:
Ontwikkelingen in de vegetatie na het tijdelijk akkerbeheer
.pdf
Presentatie Matthijs Courbois - Flora en Faunaexpert:
Insectenfauna en herstel van Kruiden- en Faunarijke graslanden?
Inleiding

Veel natuurorganisaties kampen met te eenvormige graslanden, gedomineerd door gestreepte witbol. Het blijkt lastig om die dominantie te doorbreken, zodat de doelen voor kruiden- en faunagrasland (N12.02) niet bereikt worden. Daarom zijn er OBN-experimenten uitgevoerd, zoals tijdelijk akkerbeheer en zwarte braak.  Lukt het dan wel om de graslanddominantie te doorbreken? Wat is het effect op bodemchemie, vegetatie en fauna? En wat zijn de uitkomsten van het gloednieuwe eDNA-onderzoek naar de bodembiologie van kruidenrijke graslanden? Daarover ging deze veldwerkplaats. De onderzoekers presenteerden de uitkomsten van de experimenten op drie locaties. We gingen kijken bij het meest succesvolle experiment in Soeslo.