Kennisblad Ontsnippering

.pdf
Download kennisblad:
Datum veldwerkplaats
24 maart 2022
Presentaties
.pdf
Presentatie Edgar van der Grift - Wageningen university and research:
Kunnen mens en dier samen over het ecoduct?
.pdf
Presentatie Poul Hulzink - Goois Natuurreservaat:
Ontsnippering in het Gooi
.pdf
Presentatie Victor Loehr - Rijkswaterstaat:
Faunavoorzieningen en innovatie
.pdf
Presentatie Fabrice Ottburg - Wageningen university and research:
Faunapassages voor amfibieën
Inleiding

Edgar v.d. Grift en Fabrice Ottburg (Wageningen UR), Poul Hulzink (GNR), Luc Hoogenstein (Natuurmonumenten), Victor Loehr (Rijkswaterstaat)

De afgelopen jaren zijn veel maatregelen genomen om de versnippering van leefgebieden van flora en fauna te verbeteren, oftewel: ontsnipperen. Denk aan ecoducten over (snel)wegen, dassentunnels, amfibietunnels,  en vispassages, maar ook innovaties als vleermuis- en boommarterportalen. Wat zijn de ervaringen? Functioneren ze naar tevredenheid voor de fauna? Hoe kunnen we de ontsnipperingsmaatregelen nog verbeteren? Is medegebruik door recreatie mogelijk? En hoe beheer je ze optimaal? Daarover gaat deze Veldwerkplaats ‘Ontsnippering’. We bezoeken het grootste ecoduct van Nederland: Natuurbrug Zanderij Crailoo van het Goois Natuurreservaat en gaan op bezoek bij de natte verbinding van Natuurmonumenten Ankeveen-Naardermeer onder de N236 door. Mede dankzij bijdragen van deskundigen wordt in gegaan op praktijkvoorbeelden en onderzoekservaringen m.b.t. grote- en kleine zoogdieren zoals ree, das, vleermuizen, boommarter, maar ook amfibieën, vissen en reptielen.

Let op: als de Veldwerkplaats is volgeboekt, kunt u op de wachtlijst komen. Mail dan naar info@veldwerkplaatsen.nl.