Meer fauna in het natuurbeheer

Datum veldwerkplaats
1 oktober 2019
Sprekers

Henk Siepel (Radboud Universiteit), Ralf Verdonschot (Wageningen UR), Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen), Jaap Bouwman (Unie van Bosgroepen)

In het huidige natuurbeheer staat ontwikkeling en beheer van habitattypen centraal. De PAS is een drijvende kracht achter veel (grootschalige) maatregelen. Diersoorten profiteren niet vanzelf van alle maatregelen. Het is belangrijk om te kijken welke principes we kunnen gebruiken om fauna een goede plaats in het natuurbeheer te geven. Daarom wordt op de Veldwerkplaats de brochure ‘Meer fauna in het natuurbeheer gepresenteerd’. Op de Veldwerkplaats kijken we naar de binding van soorten met het landschap – denk aan het belang van mozaïeken en gradiënten, dynamische processen en kleine landschapselementen. Daarnaast is de kwaliteit en beschikbaarheid van voedsel erg belangrijk, beïnvloed door verzuring en vermesting, maar ook als onbedoeld neveneffect van herstelmaatregelen. En wat bepaalt hun kwetsbaarheid of tolerantie voor veranderingen in hun leefomgeving? Deze kennis wordt vertaald naar de praktijk van beheer- en herstelmaatregelen.

Je bent van harte welkom op deze interessante Veldwerkplaats!

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 25 is bereikt.

Datum

01-10-2019

Locatie: 
Veluwe
 

Tijd: (bij benadering)
9.30 inloop
10.00 start lezingen
12.30 lunch
13.30 excursie
16.00 afsluiting met drankje en evaluatie