Kennisblad Meer fauna in het natuurbeheer

Datum veldwerkplaats
1 oktober 2019
Presentaties
.pdf
Presentatie Marijn Nijssen - Stichting Bargerveen:
Kwetsbaarheid en tolerantie voor fauna in een veranderende omgeving
.pdf
Presentatie Ralf Verdonschot - Wageningen UR:
Welke maatregelen in beken zijn goed voor de fauna?
.pdf
Presentatie Henk Siepel - Radboud Universiteit:
Maatregelen voor fauna in bos en heide: de do’s en don’ts
.pdf
Presentatie Jaap Bouwman - Kroondomein het Loo:
Fauna is meer dan een kers op de taart
Inleiding

In het huidige natuurbeheer staat ontwikkeling en beheer van habitattypen centraal. De PAS is een drijvende kracht achter veel (grootschalige) maatregelen. Diersoorten profiteren niet vanzelf van alle maatregelen. Het is belangrijk om te kijken welke principes we kunnen gebruiken om fauna een goede plaats in het natuurbeheer te geven. Daarom werd op de Veldwerkplaats de brochure ‘Meer fauna in het natuurbeheer gepresenteerd’. Op de Veldwerkplaats keken we naar de binding van soorten met het landschap – denk aan het belang van mozaïeken en gradiënten, dynamische processen en kleine landschapselementen. Daarnaast is de kwaliteit en beschikbaarheid van voedsel erg belangrijk, beïnvloed door verzuring en vermesting, maar ook als onbedoeld neveneffect van herstelmaatregelen. En wat bepaalt hun kwetsbaarheid of tolerantie voor veranderingen in hun leefomgeving? Deze kennis werd vertaald naar de praktijk van beheer- en herstelmaatregelen.

U kunt hier op de website www.natuurkennis.nl de gepresenteerde brochure 'Kansen voor fauna in natuurbeheer' downloaden.