Kennisblad Rijkstrooiselsoorten

.pdf
Download kennisblad:
Datum veldwerkplaats
12 oktober 2021
Presentaties
.pdf
Presentatie Ellen Desie - KU Leuven:
Kansen en beperkingen voor Rijkstrooisel
.pdf
Presentatie Gert-Jan van Duinen - Stichting Bargerveen:
Bodemfauna en rijk strooisel
.pdf
Presentatie Leon van den Berg - Bosgroepen:
Van theorie naar praktijk
.pdf
Presentatie Maaike Weijters en Roland Bobbink - B-ware:
Veranderingen in de abiotiek van bossen
Inleiding

Om de leefgebieden van typische bossoorten te herstellen, is het noodzakelijk om verarmde (zure) standplaatsen te herstellen. Een van de mogelijkheden is het aanplanten van boomsoorten met rijk strooisel, zoals haagbeuk, zoete kers, iep, gewone es, linde en hazelaar. Deze soorten produceren basisch strooisel, dat een positief effect zou hebben op de buffering van de bodem. Dit zou moeten zorgen voor een hogere pH, een diverser bodemleven (o.a. regenwormen) een snellere strooiselafbraak waardoor de bodem minder verzuurt. Zo blijven nutriënten in de bovenste bodemlagen aanwezig en beschikbaar voor flora en fauna. Ook zou de vochtvoorziening van het bosecosysteem verbeteren. Maar werkt het inderdaad zo in de praktijk? Wat is de invloed van de rijke strooiselsoorten op de bodem? Op het bodemleven? En hoe reageren eiken erop? Niet onbelangrijk, vanwege de eikensterfte van de afgelopen jaren. Afgelopen jaren is hier onderzoek naar gedaan door o.a. Bosgroep Zuid Nederland, de KU Leuven, WUR en onderzoekscentrum B-Ware en gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant. Deze vragen, en de beantwoording daarvan, stonden centraal op deze interessante Veldwerkplaats.