Kennisblad Rijke strooiselsoorten (afgelast)

Aan het kennisblad wordt gewerkt.
Datum veldwerkplaats
10 november 2020
Presentaties
Er zijn nog geen presentaties beschikbaar.
Inleiding

Leon v.d. Berg (Bosgroepen), Maaike Weijters (Onderzoekscentrum B-Ware), Ellen Desie (KU Leuven), Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen). 

VANWEGE CORONA IS DEZE VELDWERKPLAATS HELAAS AFGELAST. WE HOPEN HEM IN 2021 ALSNOG TE ORGANISEREN.

Om de leefgebieden van typische bossoorten te herstellen, is het noodzakelijk om verarmde (zure) standplaatsen te herstellen. Een van de mogelijkheden is het aanplanten van boomsoorten met rijk strooisel, zoals haagbeuk, zoete kers, iep, gewone es, linde en hazelaar. Deze soorten produceren basisch strooisel, dat een positief effect zou hebben op de buffering van de bodem. Dit zou moeten zorgen voor een hogere pH, een diverser bodemleven (o.a. regenwormen) een snellere strooiselafbraak waardoor de bodem minder verzuurt. Zo blijven nutriënten in de bovenste bodemlagen aanwezig en beschikbaar voor flora en fauna. Ook zou de vochtvoorziening van het bosecosysteem verbeteren. Maar werkt het inderdaad zo in de praktijk? Wat is de invloed van de rijke strooiselsoorten op de bodem? Op het bodemleven? En hoe reageren eiken erop? Niet onbelangrijk, vanwege de eikensterfte van de afgelopen jaren. Afgelopen jaren is hier onderzoek naar gedaan door o.a. Bosgroep Zuid Nederland, de KU Leuven, WUR en onderzoekscentrum B-Ware en gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant. De onderzoekers vertellen graag de resultaten, zowel door het geven van lezingen als het bezoeken van één van de onderzoekslocaties: het Bomenpark bij Heesch (vlakbij Oss).

Deze Veldwerkplaats is volgeboekt. U kunt op de wachtlijst komen door een mailtje te sturen naar info@veldwerkplaatsen.nl 

Lees hier het Coronaprotocol Veldwerkplaatsen.