Overmatige Voedingsstoffen

21-09-2017

Overmatige Voedingsstoffen

Sprekers:

Camiel Aggenbach (KWR), Rudy van Diggelen (Universiteit Antwerpen), Robert Ketelaar en Gijs Clements (Natuurmonumenten)

Op veel hogere zandgronden streven natuurorganisaties naar voedselarme natuur op voormalig bemeste landbouwgronden. Er zijn in het verleden veel strategieën toegepast, zoals afgraven, plaggen en recent wordt ook  uitmijnen toegepast. Maar hoe werken die strategieën uit op de langere termijn? Wat is het effect op het bodemleven? Welke maatregel kun je nu het beste toepassen en hoe daarbij rekening te houden met inpassing in het landschap? Op deze veldwerkplaats gaan we in op deze vragen naar aanleiding van de uitgebreide literatuur- en veldstudie. Deze studie heeft geleid tot een handleiding die op deze Veldwerkplaats gepresenteerd zal worden.

LET OP: deze Veldwerkplaats is volgeboekt. Vanwege de grote belangstelling overwegen we deze veldwerkplaats nogmaals te organiseren. Interesse? Stuur dan een mailtje naar info@veldwerkplaatsen.nl 

Lezingen: 

Schraal, schraler, schraalst: van landbouwgrond naar natuur. Maakt het uit hoe we dit aanpakken?
Rudy van Diggelen, Universiteit van Antwerpen

Functioneren en herstel bodemleven in voormalige landbouwgronden
Rudy van Diggelen, Universiteit van Antwerpen

Hoe kies je de juist herstelstrategie voor voormalige landbouwgronden? De OBN handreiking helpt bij deze puzzel
Camiel Aggenbach, KWR

Omvorming van landbouwgronden in de praktijk: reflectie op een paar uitgevoerde projecten bij Natuurmonumenten
Robert Ketelaar, Natuurmonumenten

Download hier het complete programma

Infoblad en presentaties
Presentatie 1 Rudy van Diggelen Uni Antwerpen - Verschralen
Presentatie 2 Rudy van Diggelen Uni Antwerpen - Bodemgemeenschappen
Presentatie Robert Ketelaar Natuurmonumenten
Presentatie Camiel Aggenbach KWR
Infoblad Overmatige Voedingsstoffen
Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 25 is bereikt.

Datum

21-09-2017