Overmatige Voedingsstoffen

21-09-2017

Overmatige Voedingsstoffen

Sprekers:

Camiel Aggenbach (KWR), Rudy van Diggelen (Universiteit Antwerpen), Robert Ketelaar en Gijs Clements (Natuurmonumenten)

Op veel hogere zandgronden streven natuurorganisaties naar voedselarme natuur op voormalig bemeste landbouwgronden. Er zijn in het verleden veel strategieën toegepast, zoals afgraven, plaggen en recent wordt ook  uitmijnen toegepast. Maar hoe werken die strategieën uit op de langere termijn? Wat is het effect op het bodemleven? Welke maatregel kun je nu het beste toepassen en hoe daarbij rekening te houden met inpassing in het landschap? Op deze veldwerkplaats gaan we in op deze vragen naar aanleiding van de uitgebreide literatuur- en veldstudie. Deze studie heeft geleid tot een handleiding die op deze Veldwerkplaats gepresenteerd zal worden.

Aanmelden

 

Factuurgegevens

 

Voor de lunch

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

21-09-2017

Locatie:
Familie Oomen
Hedingsesteeg 2
5688 LR  Oirschot

De locatie is op de hoek van de Hedingsesteeg (lange zandpad) en de Steenrijt (verharde weg). Wij raden u aan omvia de Steenrijt te rijden.

Excursie:
Banisveld (Natuurmonumenten)