Kennisblad Stikstof en insectivore vogels van bos, hei en stuifzand

Datum veldwerkplaats
12 september 2023
Presentaties
.pdf
Presentatie Marijn Nijssen e.a. - Stichting Bargerveen:
Stikstof en insectenetende vogels
.pdf
Presentatie Arnold van den Burg, Kas Koenraads - Zoological Museum Netherlands:
Ecomorfologie als hulpmiddel bij natuurbescherming- en beheer
.pdf
Presentatie Arnold van den Burg, Liesbeth Hunink en Jochem van Gooswilligen - Gemeente Ede:
Veldbezoek Ginkel
Inleiding
  • Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen)
  • Arnold van den Burg (Zoological Museum Netherlands)
  • Liesbeth Hunink / Jochem van Gooswilligen (Gemeente Ede)

De laatste jaren is er veel aandacht voor de sterke achteruitgang van insecten én voor de negatieve gevolgen van stikstofdepositie op de natuur. De verwachting is dan ook dat insectivore broedvogels én de predatoren die op deze vogels jagen hiervan invloed ondervinden, met name op de verzuringsgevoelige hogere zandgronden. In de praktijk zien we echter sterk verschillende trends bij broedvogels die van insecten leven: van een toename tot sterke fluctuaties en broedvogels die verdwijnen uit ons land.

De afgelopen 2 jaar hebben onderzoekers van Sovon, Stichting Bargerveen en het Zoologisch Museum Nederland een grote studie uitgevoerd om de invloed van stikstof op insectivore vogels van bos, heide en stuifzand te duiden. Welke eigenschappen hebben de soorten, hoeveel voedsel hebben ze nodig en hoe mobiel zjin ze om dit voedsel te zoeken? Hoe passen soorteigenschappen bij gebiedseigenschappen en wat is hiervan de invloed op de populatietrend?

→ Onderzoeksrapport 

In deze veldwerkplaats presenteren onderzoekers de resultaten van hun onderzoek. Daarna gaan we in een vogel-workshop zelf soorteigenschappen van vogels ontdekken. Door heel goed naar vogels en hun eigenschappen te kijken en te voelen aan een aantal vogelsoorten, begrijp je veel beter wat een vogel nodig heeft en of dat matcht met de kenmerken van het landschap. Eventueel gaan we een of meerdere dode vogels ook van binnen bekijken. Dat maakt vaak opeens duidelijk waarom de ene vogelsoort wel en de andere vogelsoort niet voorkomt in een terrein. En vervolgens is het ook gemakkelijker om na te denken welke beheer het meest effectief is om het terrein voor meerdere vogelsoorten geschikt te maken.

foto: Marc van der Aa