Kennisblad Herstel van akkers in het heidelandschap

Datum veldwerkplaats
4 juni 2015
Presentaties
Inleiding

Joost Vogels (Stichting Bargerveen), Roland Bobbink (B-ware), Peter Verbeek (Natuurbalans) en Richard van de Vegte (NP de Hoge Veluwe)

Heidegebieden waren vroeger geen op zichzelf staande natuurgebieden, maar vormden samen met rijkere bodemtypen zoals groenlanden en bouwland een heidelandschap. Tegenwoordig liggen de nog bestaande heidegebieden als beschermde eilanden in een zee van intensief agrarisch gebied. Veel karakteristieke faunasoorten van heidelandschappen gaan nog steeds achteruit in verspreiding. Een van de oorzaken hiervoor kan mogelijk gevonden worden in het wegvallen van deze landschappelijke verbondenheid. Een groeiend aantal beheerders experimenteert daarom met tijdelijke beakkering van kleine perceeltjes in of direct grenzend aan heideterreinen, met als doel de aan het heidelandschap verbonden diersoorten een grotere overlevingskans te geven en karakteristieke akkeronkruiden terug te laten keren. Hoe pak je dit aan en wat levert het daadwerkelijk op? In deze veldwerkplaats wordt een overzicht gepresenteerd.

 

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie)

• Vanaf 9.45 uur: Inloop met koffie/thee

• 10.00 – 10.15 uur: Welkom en voorstelronde

• 10.15 – 12.15 uur: Lezingen

  • De bodemchemie van het heidelandschap, Roland Bobbink (onderzoekscentrum B-ware)
  • Heideakkers: van levensbelang voor heidefauna?, Joost Vogels (Stichting Bargerveen)
  • Herintroductie van akkeronkruiden, Peter Verbeek (Natuurbalans)
  • Introductie op het gebied, Richard van de Vegte (Nationaal Park de Hoge Veluwe)

• 12.15 – 12.30 uur: Klaarmaken voor vertrek, uitdelen lunch

• 12.30 – 16.00 uur: Excursie in het Nationaal Park

• 16.00 – 16.30 uur: Afsluiting en evaluatie onder het genot van een sapje