Vistandbeheer Ouderkerk a/d IJssel

02-07-2009

Vistandbeheer Ouderkerk a/d IJssel

Sprekers:

Marcel Klinge (Witteveen + Bos), Fabrice Ottburg (Alterra, WUR) en Rudi Terlouw (Zuid-Hollands Landschap)

Voor de natuurdoelstellingen in de Krimpenerwaard is het waterleven van groot belang. Ook de doelstellingen uit onder andere de Kaderrichtlijn water maken dat hier en in andere polders veel aandacht is voor de ecologie van de sloten. De wisselwerking tussen waterkwaliteit en de visstand is daarbij van groot belang. Er blijken diverse mogelijkheden om die visstand te beïnvloeden.

Infoblad en presentaties
Infoblad visstandbeheer
Presentatie Marcel Klinge
Presentatie Rudi Terlouw
Presentatie Fabrice Ottburg

Datum

02-07-2009