Kennisblad Vistandbeheer Ouderkerk a/d IJssel

.pdf
Download kennisblad:
Datum veldwerkplaats
2 juli 2009
Presentaties
Inleiding

Marcel Klinge (Witteveen + Bos), Fabrice Ottburg (Alterra, WUR) en Rudi Terlouw (Zuid-Hollands Landschap)

Voor de natuurdoelstellingen in de Krimpenerwaard is het waterleven van groot belang. Ook de doelstellingen uit onder andere de Kaderrichtlijn water maken dat hier en in andere polders veel aandacht is voor de ecologie van de sloten. De wisselwerking tussen waterkwaliteit en de visstand is daarbij van groot belang. Er blijken diverse mogelijkheden om die visstand te beïnvloeden.