Kennisblad Moerasontwikkeling op voedselrijke grond

Datum veldwerkplaats
25 november 2009
Kennisblad en presentaties
Infoblad moerasontwikkeling op voedselrijke grond

Sprekers

Mennobart van Eerden (Rijkswaterstaat) en Ruben Kluit (Natuurmonumenten)

In waterrijk Nederland is rietmoeras een doel in veel natuurontwikkelingsprojecten. Riet komt in veel gevallen echter niet zomaar en ook het behoud van waterriet is geen vanzelfsprekendheid. Een natuurlijk waterpeil is niet voldoende. Tijdelijke drooglegging van het gebied kan regeneratie van riet op gang brengen, bleek op de veldwerkplaats Moerasontwikkeling op voedselrijke grond.