Ontwikkeling en beheer van eutrofe moerassen

Datum veldwerkplaats
1 juni 2023
Sprekers
  • Jan Beekman (Groninger Landschap) 
  • Jim de Fouw (Radboud Universiteit - NIOZ)
  • Ron van der Hut (Altenburg & Wymenga)

Veel soorten riet- en moerasvogels staan onder druk in Nederland. De ontwikkeling van moerassen op voedselrijke bodems, waaronder voormalige landbouwgronden, biedt kansen om nieuw leefgebied voor riet- en moerasvogels te creëren. Niet alleen riet- en moerasvogels profiteren hiervan, maar ook tal van andere plant- en diersoorten. Vanwege klimaatverandering, recreatiebehoeften en waterberging zullen de komende jaren veel natte gebieden ingericht worden in het laagveen- en zeekleilandschap. We hebben echter nog onvoldoende grip op de faal- en succesfactoren van moerasontwikkeling. Er zijn succesverhalen, waarbij na inrichting van voormalige landbouwgronden spectaculaire ontwikkelingen van riet- en moerassoorten plaatsvinden. Er zijn ook voorbeelden van gebieden waar de ontwikkeling helemaal niet goed op gang komt. En van gebieden die na een periode van succesvolle ontwikkeling van de biodiversiteit weer flink achteruitgaan. Het OBN onderzoek ‘Inrichting, beheer en ontwikkeling van moerassen op voormalige landbouwgrond is een verkenning naar de belangrijkste sturende factoren en geeft terreinbeheerders en beleidsmakers aanbevelingen.

Jim de Fouw (Radboud Universiteit), Ron van der Hut (Altenburg & Wymenga) en Jan Beekman (Groninger Landschap) nemen ons mee naar het Zuidlaardermeergebied, waar we in gesprek gaan over: moerasontwikkeling – kansen en bedreigingen - moerasvogels (porseleinhoen) – vegetatie en beheer.
Van harte welkom bij deze veldwerkplaats!

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 23 is bereikt. Mail voor een plek op de reservelijst naar info@veldwerkplaatsen.nl.

Datum

01-06-2023

Programma (onder voorbehoud)

9.30: inloop
10.00: start
12.30: lunch
13.30: excursie
16.00: borrel, evaluatie en afsluiting
16.45: einde

 

Locatie

Zuidlaardermeer

 

Excursie

Zuidlaardermeer - west en noordkant