Opkrikken weidevogelreservaten

16-06-2011

Opkrikken weidevogelreservaten

Sprekers:

Ernst Oosterveld (Altenburg& Wymenga), Alexander Rozema (Staatsbosbeheer) en Bennie Henstra (Staatsbosbeheer)

Het gaat al langere tijd niet erg goed met de weidevogels. Ondanks veel beheer loopt het aantal soorten nog steeds terug. De achteruitgang in reservaten is over het algemeen wel wat mionder dan in boerenland, maar zonder aanvullende acties zal het er ook in reservaten binnen afzienbare tijd slecht voor staan met de weidevogels. Opkrikplannen moeten daarin verandering brengen.

Infoblad en presentaties
infoblad opkrikken weidevogelreservaten
Presentatie Ernst Oosterveld
Presentatie Alexander Rozema

Datum

16-06-2011