Kennisblad Opkrikken weidevogelreservaten

Datum veldwerkplaats
16 juni 2011
Presentaties
Inleiding

Ernst Oosterveld (Altenburg& Wymenga), Alexander Rozema (Staatsbosbeheer) en Bennie Henstra (Staatsbosbeheer)

Het gaat al langere tijd niet erg goed met de weidevogels. Ondanks veel beheer loopt het aantal soorten nog steeds terug. De achteruitgang in reservaten is over het algemeen wel wat mionder dan in boerenland, maar zonder aanvullende acties zal het er ook in reservaten binnen afzienbare tijd slecht voor staan met de weidevogels. Opkrikplannen moeten daarin verandering brengen.