Kennisblad Dotterbloemgrasland en weidevogels

Datum veldwerkplaats
13 juni 2008
Presentaties
Inleiding

Freddy d‘Ansembourg (eigenaar zomerpolder), Ernst Oosterveld (Altenburg & Wymenga), Rinck Zevenberg (SBNL), Jeroen Nijssel (FPG en WBE Utrecht) en Tjeerd van Dijk (Corneliastichting)

 

De Zomerpolder is onderdeel van het natuurgebied Van Oordts Merksken, in een beekdal op de overgang zandgrond-laagveen. Het gebied is van belang voor weidevogels, maar er zijn ook dotterbloemhooilanden en (ontwikkeling van) blauwgrasland. Wat maakt dat weidevogeldoelen en botanische doelen hier ogenschijnlijk minder met elkaar conflicteren dan elders? Hoe kan de huidige situatie in stand blijven en verder verbeterd? Onderzoeker en de beheerders van de Zomerpolder geven hun visie op natuurdoelstellingen, inrichting en beheervormen. Vraag is welke botanische en weidevogeldoelen kunnen worden gehaald.