Grote modderkruiper

15-06-2017

Grote modderkruiper

Sprekers:

Han Sluiter (Staatsbosbeheer), Arthur de Bruin (RAVON), Fabrice Ottburg (WageningenUR), Jeroen van Zuidam (Floron)

Let op: deze bijeenkomst was eerst op 13 juni gepland, maar is verplaatst naar de 15e juni.

Binnen N2000-gebieden is de grote modderkruiper een belangrijke instandhoudingsdoelsoort. Daarom nemen natuurorganisaties verschillende maatregelen, zoals het herstel van ondiepe sloten, graven van poelen en het verbinden van sloten, met behoud van een zekere isolatie. Maar hoe effectief zijn die maatregelen? Wat is de functie van de verschillende habitats voor deze bijzondere vissoort? Hoe kunnen we het beheer hierop afstemmen? In deze veldwerkplaats gaan we in op de resultaten van recent onderzoek van onder andere RAVON. Ook kijken we naar het ‘meelifteffect’ voor andere soorten in hetzelfde leefgebied van de grote modderkruiper. Profiteren zij ook? Wij zien u graag op deze interessante Veldwerkplaats!

Download hier het complete programma

Kornse boezem: geschiedenis en huidig beheer
Han Sluiter (Staatsbosbeheer)

De ecologie van en maatregelen voor de grote modderkruiper
Arthur de Bruin (RAVON) en Fabrice Ottburg (WageningenUR)

Kansen voor vegetatie in verlandingsbiotoop
Jeroen van Zuidam (FLORON)

Aanmelden

 

Factuurgegevens

 

Voor de lunch

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

15-06-2017

Locatie:
Hotel Restaurant De Koppelpaarden
Oude kerkstraat 1
4271 BB Dussen

Excursie:
Kornse Boezem (Staatsbosbeheer)