Grote modderkruiper

15-06-2017

Grote modderkruiper

Sprekers:

Han Sluiter (Staatsbosbeheer), Arthur de Bruin (RAVON), Fabrice Ottburg (WageningenUR), Jeroen van Zuidam (Floron)

Let op: deze bijeenkomst was eerst op 13 juni gepland, maar is verplaatst naar de 15e juni.

Binnen N2000-gebieden is de grote modderkruiper een belangrijke instandhoudingsdoelsoort. Daarom nemen natuurorganisaties verschillende maatregelen, zoals het herstel van ondiepe sloten, graven van poelen en het verbinden van sloten, met behoud van een zekere isolatie. Maar hoe effectief zijn die maatregelen? Wat is de functie van de verschillende habitats voor deze bijzondere vissoort? Hoe kunnen we het beheer hierop afstemmen? In deze veldwerkplaats gaan we in op de resultaten van recent onderzoek van onder andere RAVON. Ook kijken we naar het ‘meelifteffect’ voor andere soorten in hetzelfde leefgebied van de grote modderkruiper. Profiteren zij ook? Wij zien u graag op deze interessante Veldwerkplaats!

Download hier het complete programma

Kornse boezem: geschiedenis en huidig beheer
Han Sluiter (Staatsbosbeheer)

De ecologie van en maatregelen voor de grote modderkruiper
Arthur de Bruin (RAVON) en Fabrice Ottburg (WageningenUR)

Kansen voor vegetatie in verlandingsbiotoop
Jeroen van Zuidam (FLORON)

Bedankt voor uw aanmelding voor de veldwerkplaats 'Grote modderkruiper'. U bent toegevoegd aan de deelnemerslijst.

Graag wijzen wij u (nogmaals) op kosten en voorwaarden. Deze zijn na te lezen op www.veldwerkplaatsen.nl/kosten/.

U ontvangt in de week voorafgaand aan de veldwerkplaats nader bericht. Voor vragen kunt u mailen naar info@veldwerkplaatsen.nl.

Infoblad en presentaties
Presentatie Arthur de Bruin RAVON
Presentatie Jeroen van Zuidam FLORON
Presentatie Fabrice Ottburg WUR
Infoblad Grote modderkruiper
Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 18 is bereikt.

Datum

15-06-2017