Kennisblad is Pitrus een beheerprobleem? Krimpenerwaard

Datum veldwerkplaats
7 februari 2008
Presentaties
Er zijn nog geen presentaties beschikbaar.
Inleiding

Rudi Terlouw (Zuid-Hollands Landschap)

Op voormalige landbouwgronden kan pitrus excessief groeien, wat het moeilijk maakt natuurwaarden van weidevogel- en botanische graslanden te realiseren. Ook in de Krimpenerwaard heeft het Zuid-Hollands Landschap hiermee te maken. ‘Je moet denken vanuit het terrein en niet vanuit theorie of administratieve verplichtingen’, is Terlouws devies. ‘Je moet kijken en zien en dan tijdig maatregelen nemen.’ De gevolgde maatregelen zijn onder meer: afplaggen van percelen met een botanische doelstelling, begrazing door schapen en maaien en afvoeren. Op percelen met toekomstig natuurdoeltype moeras wordt pitrus niet actief beheerd.