Kennisblad Stimulering verlanding petgaten tot trilveen

Datum veldwerkplaats
9 november 2021
Presentaties
.pdf
Presentatie Casper Cusell - Witteveen & Bos:
De biologie en biochemie van verlanding
.pdf
Presentatie Bert van Dijk - Staatsbosbeheer:
Werkzaamheden Westbroekse Zodden tot nu toe-en in de toekomst
Inleiding

Casper Cusell en Suzanne Kanters (Witteveen en Bos), Rob v.d. Haterd (Bureau Waardenburg), Bert van Dijk (Staatsbosbeheer)

De verlanding van petgaten en het ontstaan van trilveen komt op veel plekken in het Nederlandse laagveenlandschap moeilijk op gang. In het verleden is er veel onderzoek gedaan naar de mogelijke biochemische achtergronden, maar minder naar de biologische kant van het verhaal. Denk aan vraat door ganzen en kreeften of het ontbreken van karakteristieke soorten in de omgeving. Recent onderzoek in Utrecht en Overijssel laat zien dat biologische maatregelen kunnen helpen bij verlanding en het ontstaan van trilveen met de kenmerkende soorten. Welke maatregelen zijn dat? Wat zijn de resultaten in het veld? Daarover gaat deze Veldwerkplaats. ’s Ochtends lichten diverse onderzoekers door middel van lezingen de resultaten toe, ’s middags bezoeken we de Westbroekse Zodden met de boswachter.

Let op: als de Veldwerkplaats is volgeboekt, kunt u op de wachtlijst komen. Mail dan naar info@veldwerkplaatsen.nl

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 23 is bereikt. Mail voor een plek op de reservelijst naar info@veldwerkplaatsen.nl.