Kennisblad Omgang effecten stikstof overgangs- en trilvenen

Datum veldwerkplaats
22 mei 2017
Presentaties
Inleiding

Casper Cusell (Witteveen+Bos), José van Diggelen (B-Ware), Jakob Hanenburg (Staatsbosbeheer).

 

Veel overgangs- en trilvenen (H7140) in Nederland verkeren op dit moment in een matige staat. Er zijn er gelukkig ook die nu nog in goede conditie verkeren, maar ook zij worden door successie en menselijk handelen bedreigd. Verjonging van dit type laagvenen treedt niet gemakkelijk op. Stikstofdepositie lijkt een belangrijke rol te spelen. Maar hoe werkt dat precies? Hier is de afgelopen jaren onderzoek naar gedaan en de resultaten willen de onderzoekers graag met u delen op deze Veldwerkplaats.

De deskundigen nemen je mee in het onderzoek naar de kwaliteit van de vegetatie van deze venen in Nederland in vergelijking met buitenlandse voorbeelden. Aan de hand van historische studies van de Rottige Meente en Nieuwkoopse Plassen laten de onderzoekers zien hoe de vegetatie zich in deze bijzondere natuur zich heeft ontwikkeld. Ook beantwoorden zij de vraag: welke abiotische factoren spelen een rol bij de aanvoer van essentieel basenrijk water? Heeft stikstofdepositie echt effect op trilvenen en veenmosrietland? En wat is het effect van beheermaatregelen zoals maaien, plaggen en begreppelen?

Wij hopen op je komst op deze Veldwerkplaats in de Mieden!

Download hier het Programma

De kwaliteit van trilvenen en veenmosrietland in Nederland en buitenland
Casper Cusell (Witteveen+Bos)

Abiotiek en beheer: hoe werkt stikstof en hoe gaan we er mee om?
José van Diggelen (B-Ware)

Introductie landschap en de beheerpraktijk van de Mieden
Jakob Hanenburg (Staatsbosbeheer)

Bedankt voor uw aanmelding voor de veldwerkplaats 'Omgang effecten stikstof overgangs- en trilvenen'. U bent toegevoegd aan de deelnemerslijst.

Graag wijzen wij u (nogmaals) op kosten en voorwaarden. Deze zijn na te lezen op www.veldwerkplaatsen.nl/kosten/.

 

U ontvangt in de week voorafgaand aan de veldwerkplaats nader bericht. Voor vragen kunt u mailen naar info@veldwerkplaatsen.nl.

Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 15 is bereikt. Mail voor een plek op de reservelijst naar info@veldwerkplaatsen.nl.