Kennisblad Mergelgroeves en rotsen: beheer en inrichting

Datum veldwerkplaats
12 april 2016
Presentaties
Inleiding

Hans de Mars (Royal HaskoningDHV), Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen), Miriam Scherpenisse (Natuurbalans) & Arjan Ovaa (Stichting Limburgs Landschap)

De Limburgse mergelgroeves en rotsen herbergen een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. Veel van deze soorten zijn in Nederland zeldzaam en beperkt tot Zuid-Limburg en een aantal habitattypen en diersoorten staat op de Europese habitatrichtlijn. Welke maatregelen kunnen leiden tot de instandhouding of uitbreiding van deze Natura2000-soorten en -habitats en andere aanwezige natuurwaarden? Op basis van bestaande verspreidingsgegevens, literatuur en de kennis en ervaring van beheerders en soortexperts is een analyse gemaakt van de geologie, hydrologie en ecologie van dagbouwmergelgroeves en rotsen. De resultaten hiervan zijn vertaald naar adviezen voor beheer en inrichting van mergelgroeves. In deze veldwerkplaats wordt hier op ingegaan en brengen we een bezoek aan de ENCI-groeve op de Sint Pietersberg. 

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie)

  • Vanaf 09.15 uur: Inloop met koffie/thee
  • 09.30 – 09.45 uur: Welkom en voorstelronde
  • 09.45 – 12.15 uur: Lezingen

Perspectief vanuit de beheerder
Arjan Ovaa (Stichting Limburgs Landschap)

Abiotiek van groeves (geologie, hydrologie, klimatologie)
Hans de Mars (Royal HaskoningDHV)

Het oerwoud aan keuzes in het beheer ten behoeve van soorten
Miriam Scherpenisse (Natuurbalans)

Ecologische grondslagen van het beheer
Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen)

  • 12.15 – 13.00 uur: Lunch
  • 13.00 – 13.15 uur: Vertrek naar ENCI-groeve
  • 13.15 – 16.15 uur: Veldbezoek aan de ENCI-groeve (geleid door Frenk Janssen (Natuurmonumenten))
  • 16.15 – 16.30 uur: Afsluiting bij de auto's, evaluatie met een drankje