Kennisblad Bodemopbouw, bodemleven en bovengrondse biodiversiteit

Datum veldwerkplaats
3 oktober 2011
Presentaties
Inleiding

Hanneke van den Ancker (Geoheritage NL, Ede), Rolf Kemmers (Wageningen UR) en Rein Zwaan (beheerder Groot Zandbrink)

Bij het beheer van natuurterreinen staat vaak de bovengrondse biodiversiteit en de abiotiek centraal. Het bodemleven is via afbraakprocessen echter in hoge mate sturend in de beschikbaarheid van nutriënten voor de vegetatie. Tijdens deze veldwerkplaats gingen we in op de betekenis van bodemopbouw en bodemleven voor biodiversiteit en beheer. Daarbij werd de theorie praktisch geïllustreerd in het (omstreden Natura 2000) terrein Groot Zandbrink.