Kennisblad Bramen in het natuurbeheer

Aan het kennisblad wordt gewerkt.
Datum veldwerkplaats
7 september 2023
Presentaties
Er zijn nog geen presentaties beschikbaar.
Inleiding
  • Rense Haveman en Iris de Ronde (De Ronde & Haveman – Onderzoeks- en adviesbureau voor Geobotanie en Landschap)

Nederland is een Bramenland, met meer dan 220 verschillende soorten! De grote soortenrijkdom van bramen gaat samen met een brede variatie aan specifieke groeiplaatsen en iedere regio heeft zijn eigen palet aan soorten. Onder de bramen gaan ook soorten schuil die karakteristiek zijn voor oude bossen en cultuurlandschappen. Bramen worden meestal gezien als stikstofindicator en ze zouden een ecologische ramp zijn. Maar is dit wel zo? 

Bramen leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse biodiversiteit en ze vormen bovendien een belangrijk habitat voor tal van diersoorten. Dit is een heel andere boodschap dan het schrikbeeld van ‘bramen & brandnetels’ dat al lange tijd rondwaart in het natuurbeheer en -beleid, waar bramen worden weggezet als aanwijzingen voor verslechtering van de natuur en het landschap. Door de klimatologische ligging van Nederland zijn bramen echter vanouds prominent aanwezig in grote delen van ons landschap. De focus op ”de” braam in de stikstofdiscussie leidt daarmee af van de werkelijke, ernstige effecten van voortgaande stikstofdepositie en verzuring op de natuur. 
 
In deze veldwerkplaats vertellen ecologen Rense Haveman en Iris de Ronde over de soortenrijkdom en de ecologie van de diverse soorten bramen in het landschap. We gaan het hebben over de oorzaken van bramendominanties in het landschap, over de vraag wanneer bramen daadwerkelijk een probleem vormen en wat je hieraan zou kunnen doen in het beheer. ’s Middags gaan we op zoek naar de bramenrijkdom in natuurgebied het Hekenbroek en zullen we de discussie voeren over de bramen als probleem, of als waarde.  
 

Deze veldwerkplaats wordt óók georganiseerd op 19 september 2023