Kennisblad De effecten van het herintroduceren of wegvangen van konijnen in natuurgebieden

Datum veldwerkplaats
24 november 2015
Presentaties
.pdf
Presentatie :
Bijlage Infoblad
Inleiding

Jasja Dekker (Jasja Dekker Dierecologie), Marijke Drees (Bureau Drees), Conny Crutzen en Martijn van Opijnen (RVO), Leontien Krul (het Nationale Park de Hoge Veluwe) & Ina Roels (PWN)

Grote grazers wordt al langere tijd ingezet om verbossing en vergrassing in natuurgebieden tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan de duinen. De vegetatiestructuur wordt zo weliswaar positief beïnvloedt, maar er is nauwelijks effect op kruidenrijk­dom en voedselkwaliteit van planten. Daarvoor is meer dynamiek nodig, grootschalig én kleinschalig.Konijnen kunnen hier een bijdrage aan leveren, als ze op een goede manier geïntroduceerd worden. Op diverse plekken in Nederland lopen experimenten met herintroductie van konijnen. Waar moet je op letten? Hoe voorkom je dat ze een plaag worden? En als ze niet meer gewenst zijn, mag je ze dan weer wegvangen? Allemaal vragen die leven bij beheerders. In deze veldwerkplaats presenteren we een actueel overzicht van ecologische kennis uit introductie- en wegvangexperimenten, maar kijken we ook naar maatschappelijke en juridische aspecten ervan.

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie)

  • Vanaf 08.45 uur: Inloop met koffie/thee
  • 09.00 – 09.15 uur: Welkom en voorstelronde
  • 09.15 – 12.00 uur: Lezingen

De rol en recente geschiedenis van het konijn van open (duin)vegetaties: (wanneer) moet er bijgezet worden?
Jasja Dekker (Jasja Dekker Dierecologie)

Experimenten met het introduceren of wegvangen van konijnen
Marijke Drees (Bureau Drees)

Herintroduceren of wegvangen in de praktijk: wat kan en mag?
Conny Krutzen & Martijn van Opijnen (RVO)

Ervaringen met de introductie van konijnen als kleine grazers in open gebied
Leontien Krul (het Nationale Park de Hoge Veluwe)

De populatiedynamiek van konijnen in de Kennemerduinen
Ina Roels (PWN)

  • 12.00 – 12.45 uur: Lunch
  • 12.45 – 16.00 uur: Veldbezoek in het Nationaal Park Kennermerduinen
  • 16.00 – 16.30 uur: Afsluiting met een drankje