Kennisblad De Hagmolenbeek: beekherstel met winst voor water, natuur én landbouw

Datum veldwerkplaats
30 september 2015
Presentaties
Inleiding

Fons Eysink (Unie van Bosgroepen), Anton Stortelder (Alterra), Rob van Dongen (Waterschap Vechtstromen), Marwin Hofstede (agrariër), Roy Schuurman (Stichting Twickel)

Op het landgoed Twickel is de afgelopen jaren gewerkt aan realiseren van een aantal water- en natuuropgaven rond de Hagmolenbeek en de Buitenbeek. Tegelijkertijd werd in dit gebied ook een pilot opgezet van de aanpak Boeren voor Natuur, waarbij landbouw en natuur hand in hand gaan. Door voor alle functies uit te gaan van het best haalbare is een prachtig hersteld beekdalsysteem ontstaan, met nieuwe mogelijkheden voor water, natuur én landbouw. In deze veldwerkplaats presenteren we de bijzondere aanpak en laten we de verrassende resultaten van het beekherstel zien.

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie)

  • Vanaf 09.15 uur: Inloop met koffie/thee
  • 09.30 – 09.45 uur: Welkom en voorstelronde
  • 09.45 – 12.00 uur: Lezingen

Herinrichting van de beek: meer berging, meer stroming, meer fauna
Rob van Dongen (Waterschap Vechtstromen)

Meer dan beekherstel alleen: hoe zelfs de heide meeprofiteert
Fons Eysink (Unie van Bosgroepen)

Boeren voor Natuur: watergestuurde landbouw
Anton Stortelder (Alterra)

  • 12.00 – 12.45 uur: Lunch
  • 12.45 – 13.15 uur: Introductie op het veldbezoek door Marwin Hofstede (agrariër) en Roy Schuurman (Stichting Twickel)
  • 13.15 – 16.15 uur: Veldbezoek aan de Hagmolenbeek en de Buitenbeek
  • 16.15 – 16.30 uur: Afsluiting en evaluatie met een drankje