Kennisblad De Leuvenumse beek: beekherstel met zandsuppletie en dood hout

.pdf
Download kennisblad:
Datum veldwerkplaats
4 november 2015
Presentaties
Inleiding

Robert Ketelaar (Natuurmonumenten), Rob van Dongen (Waterschap Vechtstromen), Mirte Kruit (Natuurmonumenten), Judith Westveer (Universiteit van Amsterdam), Nico Nelis (Natuurmonumenten)

Natuurmonumenten en waterschap Vallei & Veluwe werken samen aan het herstel van de Leuvenumse beek. Herstel op systeemniveau is wel vaker het uitgangspunt bij beken, maar het blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Want zo’n overkoepelende visie op een meer natuurlijke beek heeft soms grote gevolgen voor bijvoorbeeld de delen die cultuurhistorisch waardevol zijn. En de uitvoering, met zandsuppleties en het aanbrengen van houtpakketten, is ook niet eenduidig. Hoe komt je tot afwegingen en hoe bepaal je welke maatregelen geschikt zijn voor jouw beeksysteem? In deze veldwerkplaats gaan we aan de hand van het mooie voorbeeld van de Leuvenumse beek in op een aantal essentiële zaken die spelen bij beekherstel.

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie)

  • Vanaf 09.15 uur: Inloop met koffie/thee
  • 09.30 – 09.45 uur: Welkom en voorstelronde
  • 09.45 – 12.00 uur: Lezingen

‘Building with nature’ met een langetermijnvisie
Robert Ketelaar (Natuurmonumenten)

Spelen met zand en hout: hoe pak je dat aan?
Rob van Dongen (Waterschap Vechtstromen)

De praktijk: winst voor landschap, flora en grote fauna
Mirte Kruit (Natuurmonumenten)

Kolonisatie van macrofauna in herstelde beektrajecten
Judith Westveer (Universiteit van Amsterdam)

  • 12.15 – 13.00 uur: Lunch
  • 13.00 – 13.15 uur: Introductie op het veldbezoek
  • 13.15 – 16.15 uur: Veldbezoek aan de Leuvenumse beek
  • 16.15 – 16.30 uur: Afsluiting met een drankje