Kennisblad Herstel en beheer van ijzerrijke venen

Datum veldwerkplaats
18 september 2015
Presentaties
Inleiding

Camiel Aggenbach (KWR), Fons Smolders (B-ware), Willem-Jan Emsens (Universiteit van Antwerpen), Wolter Winter (Staatsbosbeheer)

Het beheer van beekdalen waarin venen voorkomen of zich kunnen ontwikkelen, biedt de nodige uitdagingen. Het succes van het beheer hangt onder andere af van de ontwateringshistorie en de kwaliteit van het toestromende grondwater. Er zijn grote verschillen merkbaar tussen beekdalen waar veel ijzer beschikbaar is en beekdalen waar de uitgangssituatie veel armer is. Voor je aan de slag gaat met (herstel) beheer is het daarom belangrijk om zicht te krijgen op de chemische eigenschappen van je gebied en te weten wat deze voor de herstelmogelijkheden. Daarnaast zijn er ook diverse beheeropties: ga je maaien, plaggen of toch iets anders? In deze veldwerkplaats leer je meer over de rol van chemie in ijzerrijke venen en over de mogelijkheden rond vernatting van beekdalvenen. Bij de Drentse Aa krijg je diverse mooie voorbeelden te zien van vernatting en van plag- en maaibeheer.

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie)

  • Vanaf 09.15 uur: Inloop met koffie/thee
  • 09.30 – 09.45 uur: Welkom en voorstelronde
  • 09.45 – 12.15 uur: Lezingen

Kansen voor vernatting in beekdalvenen
Camiel Aggenbach (Universiteit van Antwerpen/ KWR)

De chemie van ijzerrijke venen
Fons Smolders (B-ware)  

Invloed van de chemie op de vegetatie
Willem-Jan Emsens (Universiteit van Antwerpen)

Het stroomdal van de Drentse Aa: uitdagingen voor het beheer
Wolter Winter (Staatsbosbeheer)

  • 12.15 – 16.15 uur: Veldbezoek (incl. lunch) aan o.a Oudemolen en Gasterense Diep
  • 16.15 – 16.30 uur: Afsluiting en evaluatie met een drankje