Kennisblad Herstel van beekecosystemen door herintroductie van beekfauna

Datum veldwerkplaats
27 mei 2015
Presentaties
Inleiding

Ralf Verdonschot (Alterra), Pieter Beelen (Sportvisserij Nederland), Arthur de Bruin (RAVON)

Veel soorten die kenmerkend zijn voor laaglandbeken van een goede ecologische kwaliteit, zijn ondanks beekherstel nog niet teruggekeerd. Vaak hebben deze soorten een beperkt verspreidingsvermogen en zijn door habitatvernietiging en vervuiling ook nog eens teruggedrongen in kleine, geïsoleerde populaties. Het ontbreken van soorten remt verder ecologisch herstel van een beek. De reden hiervoor is de belangrijke rol die fauna speelt in het functioneren van beekecosystemen. Zo breken de larven van veel beekinsecten grote hoeveelheden blad af dat elke herfst in de beek valt en spelen beekvissen als toppredatoren een belangrijke rol in het voedselweb van de beek. Ter bevordering van het functioneren van een beeksysteem, kan herintroductie als herstelmaatregel worden overwogen, zodat bepaalde missende schakels in het ecosysteem worden hersteld of bestaande functies worden versterkt. Om de noodzaak van herintroducties van beekfauna toe te lichten, wordt er een veldwerkplaats georganiseerd. In deze veldwerkplaats worden herintroducties van fauna met een link naar beekdalen belicht en bezoeken we de Heelsumse beek om herintroducties in de praktijk te zien.

 

Programma

• Vanaf 9.45 uur: Inloop met koffie/thee

• 10.00 – 10.15 uur: Welkom en voorstelronde

• 10.15 – 12.15 uur: Lezingen

Herstel van laaglandbeken door het herintroduceren van macrofauna, door Ralf Verdonschot (Alterra)

Herintroductie van de kwabaal in Noord-Brabant, door Pieter Beelen (Sportvisserij Nederland)

De beekprik: herintroductie van een zeldzame beekbewoner, kansen en knelpunten

voor beekvissen in de Heelsumse beek, door Arthur de Bruin (RAVON, blikonderwater)

• 12.15 – 12.30 uur: Klaarmaken voor vertrek, uitdelen lunch

• 12.30 – 16.00 uur: Veldbezoek

• 16.00 – 16.30 uur: Afsluiting en evaluatie