Kennisblad Herstel van vochtig schraalland op voormalige landbouwgronden

Datum veldwerkplaats
14 juli 2016
Presentaties
Inleiding

Rudy van Diggelen (Universiteit van Antwerpen), Fons Mandigers (Natuurmonumenten), Irma Wynhoff (Vlinderstichting), José Borsboom (Staatsbosbeheer)

In het Natura2000 gebied Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek is in de afgelopen jaren voormalige landbouwgrond omgevormd naar vochtig schraalland. De natuur is niet simpelweg een eindje op weg geholpen, maar er is intensief voorwerk gedaan om de uitgangssituatie zo geschikt mogelijk te maken. Diverse methoden, zoals het uitstrooien van maaisel en het enten van bodem, zijn experimenteel toegepast om een zo comleet mogelijk ecosysteem te creëren. Een systeem waarin niet alleen de basale soorten aanwezig zijn, maar ook unieke sleutelsoorten en de verschillende interacties tussen die soorten. De eerste resultaten geven volop aanleiding om ervaringen uit te wisselen en te leren van de theoretische en praktische afwegingen die er zijn gemaakt.

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie)

  • Vanaf 09.15 uur: Inloop met koffie/thee
  • 09.30 – 09.45 uur: Welkom en voorstelronde
  • 09.45 – 12.15 uur: Lezingen

Van landbouwgrond naar vochtige natuur: de stand vande kennis
Rudy van Diggelen (Universiteit van Antwerpen)

Netwerk, netwerk, netwerk: opbrengen van maaisel in de (weerbarstige) praktijk
Fons Mandigers (Natuurmonumenten)

Blauwgrasland op reis: herstel van een interactief systeem
Irma Wynhoff (De Vlinderstichting)

  • 12.15 – 13.00 uur: Lunch
  • 13.00 – 16.15 uur: Excursie in de Moerputten, geleid door José Borsboom (Staatsbosbeheer)
  • 16.15 – 16.30 uur: Afsluiting, evaluatie met een drankje
Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 22 is bereikt. Mail voor een plek op de reservelijst naar info@veldwerkplaatsen.nl.