Integraal Beekdalherstel

07-09-2017

Integraal Beekdalherstel

Sprekers:

Piet Verdonschot (Wageningen UR), Han Runhaar (KWR), Ralf Verdonschot (WageningenUR), Arnout-Jan Rossenaar (Staatsbosbeheer)

Bij beekdalherstel ligt de nadruk vaak op herstel en ontwikkeling van ‘natuurlijke’ meanderende beken. Maar lang niet altijd en overal kwamen in onze beekdalen meanderende beken voor zoals die tot halverwege de vorige eeuw het beeld bepaalden. In het OBN-project Integraal Beekdalherstel is nagegaan in hoeverre er binnen de Nederlandse beekdalen mogelijkheden bestaan om meer diffuse afvoersystemen te laten ontstaan, en welke bijdrage deze systemen kunnen leveren aan waterberging en biodiversiteit. Een voorbeeldgebied is De Holmers-Halkenbroek. Wat levert demping/verondieping op? Wat zijn kritische factoren? Waar liggen in Nederland soortgelijke kansen? Welke bijdrage leveren ze aan waterconservering, waterberging en ecologie?

Kansen voor integraal beekdalherstel
Piet Verdonschot (Wageningen UR)

Beekherstel: mogelijkheden voor vegetatie
Han Runhaar (KWR Water)

Kansen voor ongewervelden in herstelde beekdalen
Ralf Verdonschot, Wageningen UR

Holmers-Halkenbroek: een voorbeeldproject van integraal beekdalherstel bij Staatsbosbeheer
Arnout-Jan Rossenaar, Staatsbosbeheer

Download hier het complete programma

Infoblad en presentaties
Presentatie Piet Verdonschot WUR
Presentatie Han Runhaar KWR
Presentatie Ralf Verdonschot WUR
Presentatie Arnout-Jan Rossenaar SBB
Infoblad Integraal beekdalherstel
Helaas is aanmelden niet meer mogelijk, het maximale aantal van 19 is bereikt.

Datum

07-09-2017