Kennisblad Kansen voor kwelderslib: klimaatbuffer en bron van biodiversiteit

Datum veldwerkplaats
19 september 2018
Presentaties
.pdf
Presentatie Kelly Elschot - Wageningen Marine Research:
60 jaar opslibbing en kwelderontwikkeling vastelandskust
.pdf
Presentatie Chris Bakker - It Fryske Gea:
Onderzoek en beheer op kwelders van It Fryske Gea
.pdf
Presentatie Martin Baptist - Wageningen UR:
Kwelderontwikkeling door middel van een slibmotor
Inleiding

Wat is de invloed van beheer op de opslibbing en de biodiversiteit van kwelders? Kunnen kwelders voldoende opslibben om mee te komen met de stijgende zeespiegel en daarmee als klimaatbuffer functioneren? En welke kansen biedt de slibmotor, oftewel ‘Building with nature’ voor kwelderontwikkeling? Deze vragen staan centraal op deze Veldwerkplaats.  

Een toevoer van slib is belangrijk voor de kwelderecologie. Door beheermaatregelen is de opslibbing van kwelders te sturen. Een slibmotor biedt een mogelijke werkwijze om kwelderopslibbing en -uitbreiding te stimuleren. Maar hoe werkt een slibmotor? Wat zijn de juiste randvoorwaarden? Zijn slibmotoren inzetbaar op andere locaties? Deze nieuwe methode wordt bij de veldwerkplaats vergeleken met de resultaten van lange termijn monitoring aan kwelders die beschermd worden door kwelderwerken (rijshouten dammen) onder diverse typen begrazing.