Kennisblad Kansen voor kwelderslib: klimaatbuffer en bron van biodiversiteit

Aan het kennisblad wordt gewerkt.
Datum veldwerkplaats
19 september 2018
Presentaties
.pdf
Presentatie Kelly Elschot - Wageningen Marine Research:
60 jaar opslibbing en kwelderontwikkeling vastelandskust
Inleiding

Martin Baptist (Wageningen Marine Research), Kelly Elschot (Wageningen Marine Research), Chris Bakker (It Fryske Gea),

Wat is de invloed van beheer op de opslibbing en de biodiversiteit van kwelders? Kunnen kwelders voldoende opslibben om mee te komen met de stijgende zeespiegel en daarmee als klimaatbuffer functioneren? En welke kansen biedt de slibmotor, oftewel ‘Building with nature’ voor kwelderontwikkeling? Deze vragen staan centraal op deze Veldwerkplaats.  

Een toevoer van slib is belangrijk voor de kwelderecologie. Door beheermaatregelen is de opslibbing van kwelders te sturen. Een slibmotor biedt een mogelijke werkwijze om kwelderopslibbing en -uitbreiding te stimuleren. Maar hoe werkt een slibmotor? Wat zijn de juiste randvoorwaarden? Zijn slibmotoren inzetbaar op andere locaties? Deze nieuwe methode wordt bij de veldwerkplaats vergeleken met de resultaten van lange termijn monitoring aan kwelders die beschermd worden door kwelderwerken (rijshouten dammen) onder diverse typen begrazing.

Komt u ook naar deze interessante Veldwerkplaats?

Lezingen: 

Beheer van vastelandskwelders: sturen met slib
Chris Bakker (It Fryske Gea)

Slibmotor Koehoal: kansen voor klimaatbuffers én biodiversiteit
Martin Baptist (Wageningen Marine Research)

Opslibbing en kwelderontwikkeling: lange termijnontwikkelingen van de vastelandskust
Kelly Elschot (Wageningen Marine Research

Download hier het volledige programma van deze Veldwerkplaats