Kennisblad Natuurontwikkeling in het Hunzedal

Datum veldwerkplaats
10 juni 2015
Presentaties
Inleiding

Uko Vegter (Het Drentse Landschap) en Michel Krol (Groninger Landschap)

Deze veldwerkplaats geeft aandacht aan de natuurontwikkeling in het Hunzedal.

In 1995 vonden Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap elkaar in een ambitieus plan: de Hunzevisie. De visie legde de lat hoog: het Hunzedal moest weer een zo natuurlijk mogelijk beekdal worden. Die visie begint nu realiteit te worden. Tussen de bron en de stad Groningen ligt 3.000 hectare nieuwe natuur. De beekdalgronden hebben zich ontwikkeld tot spectaculaire natte natuur, waar mensen volop van kunnen genieten. Waterplanten keren er terug, moerasvogels en bevers voelen zich thuis. Deze veldwerkplaats wordt ingeleid door een lezing over de gebiedsontwikkeling van het Hunzedal, de Hunze-visie van 1995 tot 2030 en succes- en faalfactoren. Vernatting, voedingsstoffen, veenvorming en vogelbevolking van het Zuidlaardermeergebied komen aan bod en de toekomst van de Hunze in Groningen. Tevens wordt de Hunzefilm vertoond. Het veldbezoek in de middag aan het Annermoeras focust zich op natuurontwikkeling, waterberging en bevers. Daarna wordt bij de Oeverpolder vernatting en ontwikkeling van de vogelbevolking (Zeearend, Witwangstern) laten zien.

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie) 

• Vanaf 9.45 uur: Inloop met koffie/thee

• 10.00 – 10.15 uur: Welkom en voorstelronde

• 10.15 – 12.00 uur: Lezingen

Gebiedsontwikkeling in het Hunzedal: succes- en faalfactoren, door Uko Vegter (Het Drentse Landschap)

Vernatting en veenvorming in het Zuidlaardermeergebied: de toekomst van de Hunze in Groningen, door Michel Krol (Groninger Landschap)

Vertoning Hunzefilm

• 12.15 – 13.00 uur: Lunch

• 13.00 – 16.15 uur: Veldbezoek aan Annermoeras en Oeverpolder

• 16.15– 16.30 uur: Afsluiting met een drankje