Kennisblad Ontgronden voor natuurontwikkeling in relatie tot pitrus

Datum veldwerkplaats
12 december 2007
Presentaties
Inleiding

Harry Offringa (beheerder Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa, (Staatsbosbeheer) en Renée Bekker (Rijksuniversiteit Groningen)

Op twee locaties in het Drentsche Aa-gebied is gekeken naar de resultaten van maatregelen die genomen zijn om landbouwgrond om te vormen naar natuur. Vaak wordt gekozen voor het afvoeren van de bovengrond (de voormalige bouwvoor) om snel tot een voedselarmer systeem te komen. Zo ook hier. De beekbegeleidende graslanden – meer dan 2500 ha – zijn grotendeels goed ontwikkelde bloemrijke graslanden en zeggevegetaties, maar er zijn ook plaatsen met veel pitrus en andere storingssoorten. Oorzaak van de pitrusverruiging is onder meer: een schommelend waterpeil, verzuring en een te hoog fosfaatgehalte van de bodem.