Veldwerkplaats Erosieprocessen en bufferzones Heuvelland

01-12-2017

Veldwerkplaats Erosieprocessen en bufferzones Heuvelland

Sprekers:

Rienk-Jan Bijlsma en Rein de Waal (Wageningen UR), Peter Roëll (Provincie Limburg)

In het heuvelland van Zuid-Limburg, maar bijvoorbeeld ook rond Nijmegen zijn erosie en sedimentatie vanouds onderdeel van het landschap. Door intensivering van landgebruik zijn deze processen kunstmatig versterkt en hebben veel natuurgebieden last van de negatieve effecten van runoff van te voedselrijk löss en water, dat van de plateaus spoelt de hellingbossen en hellinggraslanden in. Natuurdoelen zijn daardoor moeilijker te behalen. Het gaat om processen die sterk verschillen in intensiteit en doorwerking en waarvan de effecten soms pas na enige tijd duidelijk zichtbaar worden. Hoe werken deze processen? En wat kan je eraan doen? Hoe breng je de locaties waar dit speelt goed in beeld, en waar kunnen welke maatregelen genomen worden? Welke beheeropties zijn er, zoals het aanleggen van grasstroken en singels of aanpassen van de padenstructuur? Welke werken waar het beste? In dit OBN-project zijn met behulp van een GIS-systeem de risicopunten in Zuid-Limburg in kaart gebracht. Vervolgens hebben de onderzoekers een stappenplan gemaakt voor het in beeld brengen van de intensiteit van lokale erosie en sedimentatie en beheeropties. In de veldwerkplaats bezoeken we een aantal risicopunten en kijken in detail wat er speelt en welke maatregelen genomen kunnen worden.

Tot ziens op deze interessante Veldwerkplaats! 

Aanmelden

 

Factuurgegevens

 

Voor de lunch

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

01-12-2017

Locatie:

Zuid-Limburg
(precieze locatie volgt z.s.m.)