Kennisblad Veldwerkplaats Erosieprocessen en bufferstroken Heuvelland

Datum veldwerkplaats
1 december 2017
Presentaties
Inleiding

Rienk-Jan Bijlsma en Rein de Waal (Wageningen UR), Peter Roëll (Provincie Limburg)

In het heuvelland van Zuid-Limburg, maar bijvoorbeeld ook rond Nijmegen zijn erosie en sedimentatie vanouds onderdeel van het landschap. Door intensivering van landgebruik zijn deze processen kunstmatig versterkt en hebben veel natuurgebieden last van de negatieve effecten van runoff van te voedselrijk löss en water, dat van de plateaus spoelt de hellingbossen en hellinggraslanden in. Natuurdoelen zijn daardoor moeilijker te behalen. Het gaat om processen die sterk verschillen in intensiteit en doorwerking en waarvan de effecten soms pas na enige tijd duidelijk zichtbaar worden. Hoe werken deze processen? En wat kan je eraan doen? Hoe breng je de locaties waar dit speelt goed in beeld, en waar kunnen welke maatregelen genomen worden? Welke beheeropties zijn er, zoals het aanleggen van grasstroken en singels of aanpassen van de padenstructuur? Welke werken waar het beste? In dit OBN-project zijn met behulp van een GIS-systeem de risicopunten in Zuid-Limburg in kaart gebracht. Vervolgens hebben de onderzoekers een stappenplan gemaakt voor het in beeld brengen van de intensiteit van lokale erosie en sedimentatie en beheeropties. In de veldwerkplaats bezoeken we een aantal risicopunten en kijken in detail wat er speelt en welke maatregelen genomen kunnen worden.

Tot ziens op deze interessante Veldwerkplaats! 

Introductie erosieprocessen en bufferzones: problematiek
Rienk-Jan Bijlsma (Wageningen Universiteit)

Bufferstroken in het heuvelland
Peter Roëll (Provincie Limburg)

De beoordeling van erosie en sedimentatie in en rond natuur in het Heuvelland: een samenvatting
Rein de Waal (Wageningen Universiteit)

Download hier het complete programma

Bedankt voor uw aanmelding voor de veldwerkplaats 'Erosieprocessen en bufferstroken Heuvelland'. U bent toegevoegd aan de deelnemerslijst. 

Graag wijzen wij u (nogmaals) op kosten en voorwaarden. Deze zijn na te lezen op www.veldwerkplaatsen.nl/kosten/.

 

U ontvangt in de week voorafgaand aan de veldwerkplaats nader bericht. Voor vragen kunt u mailen naar info@veldwerkplaatsen.nl.