Kennisblad Waterberging en natuur in het beekdal van de

Datum veldwerkplaats
30 juni 2008
Presentaties
.pdf
Presentatie :
Artikel H2O
Inleiding

Francisca Sival (Alterra-WUR), Mark Jalink (KWR water) en Hans Hofland (Vereniging Natuurmonumenten)

De komende jaren wordt steeds meer neerslag verwacht die lokaal in grote hoeveelheden kan neerstorten. Als we daar niks aan doen ontstaan op die momenten overstromingen die flinke maatschappelijke en economische schade kunnen aanrichten. Daarom hanteert Waterbeheer 21 de trits vasthouden, bergen, afvoeren. Ook beekdalen zijn heel geschikt om tijdelijk overtollig water op te slaan,om het vervolgens geleidelijk te laten afvloeien. Daarom worden vele beekdalen voor dit doel heringericht. Tegelijkertijd zijn de beekdalen echter vaak onderdeel van Natura 2000 of de EHS en daar gelden dus natuurdoelen. Zo ook het beekdal van de Beerze. De beek is op veel plaatsen verondiept, versmald, van vistrappen voorzien, meandert weer en een deel van het beekdal doet dienst als waterberging. Maar door de waterberging van het voedselrijke en soms verontreinigde water lukt het veelal niet de natuurdoelen te behalen. Zo’n situatie komt op veel meer plaatsen in Nederland voor.