Kennisblad Beweiding van kwelders: handreikingen voor het beheer

Datum veldwerkplaats
19 september 2013
Presentaties
Inleiding

Peter Esselink (PUCCIMAR) en Jan Jelle Jongsma (It Fryske Gea)

Tijdens deze veldwerkplaats worden de resultaten van een unieke beweidingsproef toegelicht en in het veld bekeken. Deze proef is met steun van het Waddenfonds opgezet en is uniek in Europa. Voortzetting van de vijfjarige proef is nog onzer, dus dit is uw kans op de resultaten te komen bekijken!