Kennisblad Duurzame Duindynamiek

Datum veldwerkplaats
15 november 2016
Presentaties
Inleiding

Marieke Kuipers (PWN), Bas Arens (Duinonderzoek), Pieter Stuyfzand (KWR), Jeroen de Rond (Naturalmedia), Ruud Luntz (Natuurmonumenten) - excursie

Hoe zorgen we er met windsleuven, kaal maken en nabeheer voor dat de dynamiek in de zeereep en het buitenduin toeneemt en in stand blijft? Wat zijn de resultaten op dit moment? En hoe duurzaam is deze dynamiek? Dat zijn de centrale vragen op deze Veldwerkplaats over het duingebied Noordwestkern in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in het beheergebied van PWN en Natuurmonumenten. Hier zijn in 2013 vijf grote sleuven gegraven in de zeereep en vijf achterliggende paraboolduinen kaal gemaakt en afgeplagd. In en door de sleuven stuift het als een tierelier, het landschap verandert voortdurend. De sleuven hebben invloed op de zoutspray achter de zeereep, wat voorwaarden biedt voor een natuurlijker duinsysteem. Het blijkt dat nabeheer van groot belang is voor het succesvol (weer) laten stuiven van duinen. Nabeheer dat nergens op zulke grote schaal (en succesvol) is toegepast als in het Nationaal Park en daarom is deze Veldwerkplaats interessant voor alle duinbeheerders van Nederland.

In maart 2016 is het onderzoek afgerond. Hypothese was dat door de windsleuven de belasting van achterliggende duinen met zand, wind en zout zou toenemen. En van invloed op de ecologie, waaronder insecten. Als gevolg werd verwacht dat de dynamiek van gereactiveerde parabolen duurzamer zou zijn en dat de omstandigheden voor ontwikkeling en behoud van grijze duinen zouden verbeteren. Het nabeheer bestond uit het verwijderen van achterblijvende wortels en uitlopende vegetatie om er zo voor te zorgen dat er een zo optimaal mogelijke uitgangssituatie voor eolische dynamiek zou ontstaan. Kom naar deze Veldwerkplaats en hoor van de onderzoekers en beheerders welke resultaten er daadwerkelijk geboekt zijn!

PROGRAMMA (PDF, met alle informatie)

  • Vanaf 09.30 uur: Inloop met koffie/thee
  • 10.00 – 10.15 uur: Welkom en voorstelronde
  • 10.15 – 12.30 uur: Lezingen

Introductie beheerproblematiek en project realisatie Noordwest Natuurkern
Marieke Kuipers (PWN)

De getroffen maatregelen: effecten realisatie windsleuven en nabeheer op geomorfologie zeereep en paraboolduinen
Bas Arens

Invloed van windsleuven op regenwater, bodemvocht en grondwater in buitenduinen
Pieter Stuyfzand (KWR)

Resultaten geactiveerde zeereep en paraboolduinen op insecten
Jeroen de Rond (Naturalmedia)

Hoe nu verder met het beheer?
Marieke Kuipers (PWN)

  • 12.30 – 13.15 uur: Lunch
  • 13.15 – 15.45 uur: Excursie
  • 15.45 – 16.30 uur: Afsluiting en evaluatie met een drankje