Kennisblad Zuid-Limburgse hellingmoerassen en kalktufbronnen

Datum veldwerkplaats
15 mei 2017
Presentaties
Inleiding

Hans de Mars (Royal HaskoningDHV), Bas van Delft (WageningenUR), Eddy Weeda (vegetatiedeskundige), Patrick Kloet (Staatsbosbeheer).

Er is veel meer potentie dan gedacht voor het herstel van Zuid-Limburgse kalktufbronnen en hellingmoerassen met kenmerkende slaapmossen, orchideeën en kruiden. Dat blijkt uit recent OBN-onderzoek. In deze Veldwerkplaats gaan we in op de meest recente inzichten in de werking van het systeem. Kalktufbronnen en hellingmoerassen blijken veel meer met elkaar te maken te hebben dan gedacht. Dat biedt mogelijkheden voor herstel. Maar hoe werkt dat systeem dan? Waar liggen de kansen voor uitbreiding? Welke indicatorsoorten wijzen op geschikte locaties? Welke hydrologische omstandigheden zijn geschikt? Welk beheer zouden we moeten toepassen? Dankzij de verworven kennis uit het buitenland beginnen we dit unieke stukje Nederland steeds beter te begrijpen.

We bekijken ook de specifieke problematiek die van grote invloed is op het systeem: de grondwatervervuiling met nitraat uit de landbouw. Uit de veldwerkplaats zal blijken dat het systeem niet vergelijkbaar is beekdalen in bijvoorbeeld midden en Oost Nederland en daarom ook andere gevolgen heeft voor de vegetatie.

Download hier het Programma

Inleiding ecohydrologische systeem van Zuid-Limburgse kalktufbronnen en hellingmoerassen
Hans de Mars (Royal HaskoningDHV)

De bodemopbouw en chemie van Zuid-Limburgse hellingmoerassen
Bas van Delft (Alterra)

De grote potentie van het herstel van de hellingmoerassen
Hans de Mars (Royal HaskoningDHV)

Vegetatie en beheer: om welke bijzondere vegetatie gaat het en hoe optimaliseren we het beheer?
Eddy Weeda

Inleiding gebied en huidige beheer hellingmoerassen
Patrick Kloet (Staatsbosbeheer)

Bedankt voor uw aanmelding voor de veldwerkplaats 'Zuid-Limburgse hellingmoerassen en kalktufbronnen'. U bent toegevoegd aan de deelnemerslijst.

Graag wijzen wij u (nogmaals) op kosten en voorwaarden. Deze zijn na te lezen op www.veldwerkplaatsen.nl/kosten/.

 

U ontvangt in de week voorafgaand aan de veldwerkplaats nader bericht. Voor vragen kunt u mailen naar info@veldwerkplaatsen.nl.