Kennisblad Effecten van stoppen met maaibeheer in beekdalen

Datum veldwerkplaats
16 september 2014
Presentaties
Inleiding

Evert-Jan Lammerts (Staatsbosbeheer), Camiel Aggenbach (KWR Water / Paludosa Research) en Wolter Winter (Staatsbosbeheer)