Kennisblad Effectiviteit kleinschalige beekmaatregelen

Datum veldwerkplaats
26 oktober 2021
Presentaties
.pdf
Presentatie Bart Brugmans - Waterschap Aa en Maas:
Werken met kleinschalige beekmaatregelen
Inleiding

Ralf Verdonschot (Wageningen UR), Ellis Penning (Deltares), Mark Scheepens (Waterschap de Dommel), Bart Brugmans (Waterschap Aa en Maas)

Steeds meer waterbeheerders nemen kleinschalige maatregelen om de ecologische kwaliteit van beken te verhogen. Er is ondertussen al aardig wat ervaring opgedaan in o.a. Noord-Brabant. Maar levert het ecologisch gezien genoeg op? En is er daadwerkelijk een spanningsveld met waterveiligheid? Op deze Veldwerkplaats gingen we in op de resultaten van onderzoek naar aangepast maaibeheer (het stroombaan- en eenzijdig niet maaien), het inbrengen van hout en de invloed hiervan op bijvoorbeeld de flora, fauna en de hydraulica. Ook keken we naar de bredere invloeden (van bijvoorbeeld nutriënten) uit het stroomgebied op de effectiviteit. ’s Ochtends waren er diverse lezingen van deskundige sprekers, ’s middags gingen we naar de Keersop en de Beekloop om in het veld de effecten van een aantal maatregelen te bekijken.