Stikstof, verzuring, geremde strooiselafbraak, kwijnende bossen - helpt steenmeel? (2)

Datum veldwerkplaats
12 oktober 2022
Sprekers
  • Maaike Weijters - Onderzoekcentrum B-WARE
  • Jaap Bloem – Wageningen Universiteit & Research
  • Leon van den Berg - Bosgroepen

Op de hogere zandgronden zijn eikenbomen steeds minder vitaal. Verzuring en vermesting zijn de belangrijkste oorzaken daarvan. Toediening van steenmeel zou kunnen helpen tegen nadelige effecten van verzuring in de bodem. Steeds meer beheerders hebben hun hoop daarop gevestigd. Uit onderzoek blijkt dat steenmeel gunstige effecten maar ook beperkingen kan hebben.

Tijdens deze veldwerkplaats doen onderzoekers tijdens het ochtenddeel uit de doeken hoe de relatie werkt tussen verhoogde stikstofdepositie, verzuring, (gebrek aan) bodemleven, uitspoeling van nutriënten en de zogenaamde rijkstrooiselsoorten. Ook vertellen zij op basis van welke kennis het soms zinvol kan zijn om steenmeel toe te dienen.

Tijdens de excursie in de middag kunnen we een en ander met eigen ogen zien. Op voormalige landbouwgronden is door kalkgiften uit het verleden de basentoestand nog redelijk op orde, maar is de bodem ook sterk bemest. Het effect van een goed gebufferde, voedselrijke bodem  op de bomen, de bodem en het bodemleven proberen we te laten zien.

Aanmelden

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

 

Factuurgegevens

 
Deze veldwerkplaats is inclusief een vegetarische lunch.

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

12-10-2022

Programma (onder voorbehoud)

9.30: inloop
10.00: start
12.30: lunch
13.30: excursie
16.00: evaluatie en afsluiting
16.45: einde

 

Locatie

Mook

 

Excursie

De Bisselt en het Reichswald