Kennisblad Verbindingszones behoud soortenrijke schraalgraslanden

Datum veldwerkplaats
12 oktober 2018
Presentaties
.pdf
Presentatie Freek van Westreenen - Staatsbosbeheer:
Historie heide en heischrale graslanden Z-Limburg
.pdf
Presentatie Michiel Wallis de Vries - Vlinderstichting:
Versterking van de connectiviteit voor soorten van hellingschraallanden
.pdf
Presentatie Marijn Nijssen - Stichting Bargerveen:
Verbinden in de praktijk
Inleiding

Hoe kunnen we de verbindingszones van soortenrijke schraalgraslanden herstellen, zodat ze geschikt zijn voor de verspreiding van planten en insecten als dagvlinders, sprinkhanen en mieren? Dat was de centrale vraag van de (bureau)studie die is uitgevoerd. Zuid-Limburg, met zijn grazige hellingschraallanden, grazige stroken en bloemrijke bermen, stond centraal, maar de kennis kan ook elders toegepast worden. Op deze Veldwerkplaats horen we van diverse deskundige onderzoekers welke antwoorden dit heeft opgeleverd en wat natuur- en wegbeheerders en agrariërs hiermee kunnen. Welke soorten zijn kenmerkend voor dit soort elementen? Wat is hun verspreidingscapaciteit? Voor welke soorten zijn dit type verbindingen essentieel? Welke locaties zijn kansrijk? Het onderzoek is uitgevoerd in de regio Kunderberg-Gulpen, maar de kennis werd toegepast op de regio Bemelerberg/Cadier en Keer.