Effectiviteit lijnvormige elementen als verbindingszone

Datum veldwerkplaats
12 oktober 2018
Sprekers

Michiel Wallis de Vries (Vlinderstichting), Wim Ozinga (Wageningen UR), Marijn Nijssen (St. Bargerveen), Freek van Westreenen (Staatsbosbeheer), Guido Hambeukers/Patrick Kloet (Limburgs Landschap)

Hoe kunnen we grazige lijnvormige elementen herstellen, zodat ze geschikt zijn voor de verspreiding van planten en insecten als dagvlinders, sprinkhanen en mieren? Dat was de centrale vraag van de (bureau)studie die is uitgevoerd. Zuid-Limburg, met zijn grazige kalkhellingen, grazige stroken en bloemrijke bermen, stond centraal, maar de kennis kan ook elders toegepast worden. Op deze Veldwerkplaats horen we van diverse deskundige onderzoekers welke antwoorden dit heeft opgeleverd en wat natuur- en wegbeheerders en agrariërs hiermee kunnen. Welke soorten zijn kenmerkend voor dit soort elementen? Wat is hun verspreidingscapaciteit? Voor welke soorten zijn dit type verbindingen essentieel? Welke locaties zijn kansrijk? Kom naar deze interessante Veldwerkplaats in het Zuid-Limburgse Heuvelland. Het onderzoek is uitgevoerd in de regio Kunderberg-Gulpen, maar de kennis wordt toegepast op de regio Bemelerberg/Cadier en Keer. 

Aanmelden

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

 

Factuurgegevens

 

Voor de lunch

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

12-10-2018

Tijd
10.00-16.00

 

Locatie
Café het Plateau
Gasthuis 2
Bemelen

 

Excursie
Bemelerberg-Cadier en Keer