Veldwerkplaats Herstel grondwatergevoede venen

20-03-2018

Veldwerkplaats Herstel grondwatergevoede venen

Sprekers:

Camiel Aggenbach (KWR), Rudy van Diggelen (Universiteit Antwerpen), Wolter Winter (Staatsbosbeheer)

De afgelopen jaren is er door veld- en literatuurstudie kennis vergaard over grondwaterafhankelijke venen op hogere zandgronden. Vroeger waren die ruim vertegenwoordigd in en langs beekdalen en op en langs de flanken van de stuwwallen en andere hogere zandgronden. Later zijn ze ontwaterd, bemest en als hooiland in gebruik genomen. In Natuurdoeltypetaal hebben we het over trilvenen (N06.02) en natte schraallanden (N10.01). Hoe kunnen dit soort natuur herstellen? Dat is de centrale vraag tijdens deze veldwerkplaats. Hoe krijgen we de kenmerkende kleine- en grote zeggenvegetaties terug met kenmerkende slaapmossen en bijbehorende soorten? Wat is het verschil tussen ongestoorde en herstelde venen? Wat is de biochemie en hoe kun je de hydrologie herstellen? En wat is de invloed van het maaibeheer?

We zien u graag op deze Veldwerkplaats!

Aanmelden

 

Factuurgegevens

 

Voor de lunch

Dit verwacht ik te leren op deze veldwerkplaats

Opmerkingen

Datum

20-03-2018

Locatie:
Dorpshuis de Gasterij
Gasteren (Drenthe)

 

Excursie:
Gasterense Diep (Staatsbosbeheer)

 

Tijd:
Inloop vanaf 9.30
Afsluitende borrel vanaf 16.00