Presentaties & infobladen

De presentaties en infobladen van de afgeronde veldwerkplaatsen staan links onder het desbetreffende landschap.

De presentaties en het infoblad van de meest recente afgeronde veldwerkplaatsen:

15-05-2017
Sprekers: Hans de Mars (Royal HaskoningDHV), Bas van Delft (WageningenUR), Eddy Weeda (vegetatiedeskundige), Patrick Kloet (Staatsbosbeheer).

16-12-2016
Sprekers: Kamiel Spoelstra (NIOO), Kars Veling (Vlinderstichting), Herman Limpens (Zoogdiervereniging) en Raymond Creemers (RAVON)

07-12-2016
Sprekers: Jacob van der Weele (Landschap Overijssel), Harry Koster (Landschap Overijssel), Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen), Jos von Asmuth (KWR), Jan-Willem van 't Hullenaar (Bureau Bell Hullenaar).

23-11-2016
Sprekers: Meike van den Brink (Natuurmonumenten), Wim Weijs (vrijwillig onderzoeker Natuurmonumenten), Roos Loeb (B-WARE), Jeroen Geurts (Radboud Universiteit) en Winnie Rip (Waternet)

15-11-2016
Sprekers: Marieke Kuipers (PWN), Bas Arens (Duinonderzoek), Pieter Stuyfzand (KWR), Jeroen de Rond (Naturalmedia), Ruud Luntz (Natuurmonumenten) - excursie

28-09-2016
Sprekers: Ralf Verdonschot (Wageningen UR), Maarten Poort (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Miranda Borst (Waterschap Drents Overijsselse Delta), Evelien Bakker (Waterschap Drents Overijsselse Delta) en Arco Lassche (Natuurmonumnten)

28-09-2016
Sprekers: Maurice Kruk (Bureau Mens en Groen), Fabrice Ottburg (Alterra), Wim Twisk (HHSK) en Bert de Groot (biologisch melkveehouder en hoogheemraad HDSR)

14-07-2016
Sprekers: Rudy van Diggelen (Universiteit van Antwerpen), Fons Mandigers (Natuurmonumenten), Irma Wynhoff (Vlinderstichting), José Borsboom (Staatsbosbeheer)

29-06-2016
Sprekers: Paul Copini (CGN & WUR), Jitze Kopinga (Alterra), Willem de Beaufort (Landgoed Kolland)

10-05-2016
Sprekers: Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen), Jap Smits (Staatsbosbeheer), Jaap Bouwman (Unie van Bosgroepen)

12-04-2016
Sprekers: Hans de Mars (Royal HaskoningDHV), Marijn Nijssen (Stichting Bargerveen), Miriam Scherpenisse (Natuurbalans) & Arjan Ovaa (Stichting Limburgs Landschap)

02-03-2016
Sprekers: Hein van Kleef (Stichting Bargerveen), Julia Stahl en Berend Voslamber (Sovon), Johan Wesselink en Wilmer Remijnse (BIJ12 - Faunafonds), Alfred Melissen (Faunabeheereenheid Limburg), Yvonne van Manen (Faunabeheereenheid Fryslan) en Chris Bakker (It Fryske Gea)