Presentaties & infobladen

De presentaties en infobladen van de afgeronde veldwerkplaatsen staan links onder het desbetreffende landschap.

De presentaties en het infoblad van de meest recente afgeronde veldwerkplaatsen:

12-10-2017
Sprekers: Hein van Kleef (Stichting Bargerveen), Emiel Brouwer (B-Ware), Donald van Hoek (Natuurmonumenten), Ron Rijken (vrijwilliger)

04-10-2017
Sprekers: Roland Bobbink en Roos Loeb (B-Ware), Jasper Wubs (NIOO), Ronald Popken (Natuurmonumenten)

07-09-2017
Sprekers: Piet Verdonschot (Wageningen UR), Han Runhaar (KWR), Ralf Verdonschot (WageningenUR), Arnout-Jan Rossenaar (Staatsbosbeheer)

20-06-2017
Sprekers: Cees Witkamp (Vogelbescherming), Jan Schoppers (Sovon), Kees Koffijberg (Sovon), Trudy van Wijk (ANV Wierde & Dijk)

15-06-2017
Sprekers: Han Sluiter (Staatsbosbeheer), Arthur de Bruin (RAVON), Fabrice Ottburg (WageningenUR), Jeroen van Zuidam (Floron)

15-05-2017
Sprekers: Hans de Mars (Royal HaskoningDHV), Bas van Delft (WageningenUR), Eddy Weeda (vegetatiedeskundige), Patrick Kloet (Staatsbosbeheer).

16-12-2016
Sprekers: Kamiel Spoelstra (NIOO), Kars Veling (Vlinderstichting), Herman Limpens (Zoogdiervereniging) en Raymond Creemers (RAVON)

07-12-2016
Sprekers: Jacob van der Weele (Landschap Overijssel), Harry Koster (Landschap Overijssel), Gert-Jan van Duinen (Stichting Bargerveen), Jos von Asmuth (KWR), Jan-Willem van 't Hullenaar (Bureau Bell Hullenaar).

23-11-2016
Sprekers: Meike van den Brink (Natuurmonumenten), Wim Weijs (vrijwillig onderzoeker Natuurmonumenten), Roos Loeb (B-WARE), Jeroen Geurts (Radboud Universiteit) en Winnie Rip (Waternet)

15-11-2016
Sprekers: Marieke Kuipers (PWN), Bas Arens (Duinonderzoek), Pieter Stuyfzand (KWR), Jeroen de Rond (Naturalmedia), Ruud Luntz (Natuurmonumenten) - excursie

28-09-2016
Sprekers: Ralf Verdonschot (Wageningen UR), Maarten Poort (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Miranda Borst (Waterschap Drents Overijsselse Delta), Evelien Bakker (Waterschap Drents Overijsselse Delta) en Arco Lassche (Natuurmonumnten)

28-09-2016
Sprekers: Maurice Kruk (Bureau Mens en Groen), Fabrice Ottburg (Alterra), Wim Twisk (HHSK) en Bert de Groot (biologisch melkveehouder en hoogheemraad HDSR)